Burgwald logo

  LOVPAKKE

  LOVPAKKE

B-kørekort og priser

29 lektioner teori – Du kan starte tidligst 3 mdr. før du fylder 17 år
4 kørelektioner på lukket øvelsesplads
16 kørelektioner på vej – inkl. motorvejs- og mørkekørsel
4 kørelektioner på køreteknisk anlæg – glatbane

Inkl. 4 måneders online teorilicens samt digital teoribog.

Ubegrænset teoriundervisning, inkl. 4 måneders online teorilicens samt digital teoribog Kr. 15.200,-

Evt. ekstra kørelektioner 525,- kr. inkl. moms pr. lektion.
Såfremt du udebliver fra aftalt kørelektion(er) uden rettidigt afbud, kan du blive faktureret for dette.

Priser er inkl. moms.

  IKKE DÆKKET UDGIFTER

  ØVRIGE UDGIFTER

Prøvegebyr

For at du kan komme til en teoretisk og en praktisk prøve skal der betales gebyr til Færdselsstyrelsen på kr. 1000,- gebyret er momsfrit.

Pr. 1. januar 2024 stiger prisen til Kr. 1175,-.
Du vil modtage et link til køreprøvebooking, hvor du selv skal ind og betale dette.

Leje af skolevogn til køreprøven

1 lektion til afholdelse af køreprøven – leje af skolevogn kr. 600,-

Såfremt ny køreprøve, skal der igen betales for leje af skolevognen, samt for et nyt politigebyr.

Alle priser er inkl. moms

  LÆGEERKLÆRING og PASFOTO

  LÆGEERKLÆRING og PASFOTO

Lægeerklæring hos din egen læge.

Til kørekortansøgningen skal du have udfærdiget et pasfoto, nemmest at tage det med ned til lægen, men ikke et krav.

Bemærk der kan være særlige forhold ved dit helbred der kan få indflydelse på behandlingstiden af din ansøgning om kørekort. Undgå ventetid – Se mere her.

  FØRSTEHJÆLP

  FØRSTEHJÆLP

For at blive godkendt til kørekort kræves det

– at du kan fremvise et certifikat for bestået færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Er du endnu ikke fyldt 18 kan du tilmelde dig et kursus på Ungdomsskolen. Pris ca.kr. 275,- Du kan også tilmelde dig et kursus hos Røde Kors, eller førstehjælp i Haderslev (forbindes til dette link http://fajurgensen.dk/generelt/foerstehjaelp/) Pris ca. Kr. 675,-.

Har du traktorkørekort gælder 1.hjælpkursus herfra også til bil.

Har du førstehjælp til knallert gælder dette også, såfremt det er af 8 timers varighed og gælder max 1 år ved kørekortstart.

OBS – det er ikke et krav at du har det med til 1. gang teoriundervisning, men få det bestilt snarest- da der ofte er ventetid.

KØREUDDANNELSEN

KØREUDDANNELSEN

Du kan så forvente at komme til teoriprøve efter 9-10 uger og praktisk køreprøve umiddelbart derefter.

Betingelsen er selvfølgelig at du er klar dertil. Undervisningen er afstemt, så du stadig kan passe din skole/arbejde og øvrige fritidsinteresser.

Teoriundervisningen foregår som hovedregel på mandage eller torsdage fra kl. 16:00 til ca. kl. 19:00 i teorilokalerne på Kongevej 6 i Tønder.